מהיום לומדים אחרת!להצליח באקדמיה בקצב שלך

  • לימודים אונליין - בקצב שלכם, כשנוח לכם, מכל מקום.
  • שיעורים קצרים וממוקדים להצלחה שלכם
  • מגוון מקצועות , במינוי אחד ובמחיר משתלם.

צפו בסרטונים לדוגמה חינם

10minacademy.co.il

הדרך הקלה והידידותית להצלחה - בקצב שלך

בואו לקחת חלק במהפכת הלימודים וליהנות מספריית שיעורי הווידאו, שיסייעו לכם להתחזק ולשלוט בחומר הלימוד - בכל מקום וזמן שתבחרו. בתחתית המסך תוכלו לצפות בסרטוני דוגמה הפתוחים להתרשמותכם ללא תשלום. הסרטונים שלנו מנגישים את חומר הלימוד באופן בהיר ופשוט.

הצצה לנבחרת המורים שלנו

04. אגרות חוב - טיפול בהוצאות הנפקה

בשיעור זה נלמד כיצד לטפל בהוצאות הנפקה שנוצרות במהלך הנפקת אגרות חוב

Order

07. תמורה נדחית

סרטון זה מציג את אופן הטיפול בתמורה נדחית בדוחות המאוחדים

Order

01. שלב הקצאת עלות הרכישה

סרטון זה מציג את אופן שלב הקצאת עלות הרכישה בחברות כלולות

Order

14. הלוואות - הצמדות תרגול 3

בשיעור זה נתרגל את נושא ההלוואות ובפרט את נושא ההלוואות הצמודות למדד⁄מט"ח. ראוי לציין כי שאלות אלו אינן עוסקות בפירוק ריבית לנומינלית וריאלית (נוסחת פישר), אלא בשאלות חשבונאיות הקשורות להצמדה

Order

02. עקום ריביות - תרגול 1

תרגול נושא עקום הריביות (מבנה עיתי של שערי ריבית). מציאת ריביות ספוט ופורוורד לתקופות שונות.

Order

02. מדד ג'נסן - הצגה

הצגת מדד ג'נסן, הצגת אופן חישובו והדגמה באמצעות נתוני מניות

Order

06. PVGO

הצגת מונח ה"ערך נוכחי נשל הזדמנויות צמיחה", תוך הדגמת השפעתו על שווי מניה המחושב באמצעות מודל גורדון

Order

05. מודל גורדון

הצגת מודל גורדון, המשמש לרוב להערכת שווי מניות. על פי המודל, שווי המניה הוא למעשה הערך הנוכחי של הדיבידנדים שהיא תשלם בעתיד

Order

שאלות הוכח או הפרך תרגול ב'

סרטון זה מדגים כיצד ניתן להתמודד עם שאלות מסוג "הוכח או הפרך" בהקשר של מטריצות

Order

תחום הגדרה

בסרטון זה נלמד על הבעיות האפשריות בתחום ההגדרה

Order

תרגול מסכם א'

בסרטון זה נתרגל את כל נושא הרציפות והגזירות

Order

מבוא

בסרטון זה נסביר בצורה כללית מה צריךלעשות בחקירת פונקציה

Order

הסקה סטטיסטית -הסקה על הפרש פרופורציה בדיקת השערות תרגול 2

תרגול 2 של תהליך בדיקת ההשערות על הפרש פרופורציות באמצעות מבחן Z

Order

הסקה סטטיסטית רגרסיה ליניארית -פלט ריגרסיה-תרגול

תרגול של פלט מחשב המציג רגרסיה ליניארית (משוואת ניבוי)

Order

מדדי מרכז שינוי חלק מהתצפיות

שינוי חלק מהתצפיות והשפעתם על מדדי המרכז

Order

מדדי קשר מתאם פירסון פלט מחשב

הסבר ותרגול של פלט מחשב המציג בדיקת מובהקות של מקדם המתאם פירסון

Order

02. בניית עקומת תמורה מסוג פרופורציה

מגבלות ⁄ פרופוציות

Order

14 המודל הקינסייאני פרדוקס החיסכון

פרדוקס החיסכון

Order

02 מדדים ואינפלציה תרגול 1

מדדים ואינפלציה הגדרות\ תרגול

Order

13 המודל הקינסייאני המשולב⁄ תיאוריה - תרגול 3

פעילות פיסקלית ומוניטרית שאלות תיאורטיות

Order

01 מומנט התמד - מבוא

ביחידה זו נלמד על מומנט התמד של גוף נקודתי. נבחן את המשמעות הפיזיקלית של מומנט התמד ונערוך השוואה בין מומנט ההתמד של גוף לבין המסה שלו. כמו כן, נחשב את מומנט ההתמד של מערכת רב גופית.

Order

03 שימור תנע זוויתי במערכת רב גופית

ביחידה זו נלמד על מומנט הכוח הכולל במערכת רב גופית. נבחין בין מומנט כוח עקב כוחות פנימיים לבין מומנט כוח עקב כוחות חיצוניים, וננסח את חוק שימור התנע הזוויתי הכולל במערכת רב גופית.

Order

02 פוטנציאל חד-מימדי - תרגול א

ביחידה זו נפתור בעיות העוסקות בתנועה של גוף במרחב חד-מימדי תחת פוטנציאל חד-מימדי. נתמקד בתנועה של כדור הארץ לעבר השמש תחת פוטנציאל הגרביטציה. כמו כן, נחשב את משוואת התנועה של מסה המחוברת לשני קפיצים.

Order

06 תנועה מעגלית - תרגול

ביחידה זו נפתור בעיות יסודיות בתנועה מעגלית של גוף במישור. נתמקד בתנועה מעגלית במהירות זוויתית קבועה (תנועת כדור הארץ סביב השמש) וכן בתנועה מעגלית במהירות זוויתית משתנה (תנועה של אבן בקלע).

Order

פגיעה באוטונומיה - 12

בסרטון זה נלמד מהי פגיעה באוטונומיה, ומהו הפיצוי שניתן בגין פגיעה זו

Order

ריחוק הנזק - 16

בסרטון זה נלמד כיצד ניתן להתגבר על קשיים בקשר סיבתי

Order

חובת הראיה ברשלנות - סעיף 39 - 22

בסרטון זה נלמד כיצד ניתן להעביר את נטל הראיה

Order

הסכמה מדעת - 08

בסרטון זה נלמד מהי הסכמה מדעת

Order

28 - נושאים משלימים וירולוגיה בסיסית

בפרק זה נדבר על וירוסים ופתוגנים ודרכי הפעולה שלהם כנגד תאים יוקריוטים

Order

01 - הקדמה

בפרק זה נדבר על התא כיחידה הפונקציונאלית של החיים, על ההבדל בין התאים השונים הבונים את הממלכות השונות

Order

31 - מחזור התא תרגול 2

בפרק זה נענה על שאלות במחזור התא

Order

30 - מחזור התא תרגול 1

בפרק זה נענה על שאלות על מחזור התא

Order

כלליות 2

שיעור שעוסק בבעיות הכלליות הקלאסיות, אשר דורשות ארגון של הנתונים בטבלה, בחירה של נעלם ויצירה של משוואה. הכלים שנרכוש בשיעור זה ילוו אותנו לאורך כל הפרק.

Order

דלתון

שיעור שבו נכיר את "אביו" של המעוין שכבר פגשנו ונלמד על התכונות הייחודיות שלו ועל הדרך לחשב את השטח שלו.

Order

מבוא לביטויים

שיעור בסיסי שבו נכיר את הביטוי האלגברי ונלמד מהו "ארגז הכלים" שיש לנו על מנת להתמודד איתו בבחינה.

Order

מרובע + מקב'

שיעור מבוא למשפחת המקביליות שבו נכיר את המרובע הכללי ואת המקבילית הכללית, "האמא" של כל משפחת המקביליות.

Order

כתיבה 2

שיעור שני בנושא הכתיבה בקורס. בו נכיר את הטעויות הנפוצות בכתיבה ונעסוק בעיקר במימד הלשון.

Order

הסקה מילולית 2

שיעור מתחום ההסקה המילולית שבו נפגוש שאלות המזכירות את קטע הקריאה ומבוססות על משמעות של פיסקה או משפט בעברית

Order

השלמת משפטים

שיעור שבו נלמד על שלוש שאלות מתוך הפרק שעוסקו בהשלמת משפטים בעברית. נכיר את סוג השאלות ונלמד את גישת העבודה שלנו מולן

Order

שיבוץ והתאמה

שיעור נוסף מתחום ההבנה וההסקה שבו נלמד כיצד להתמודד עם שאלות בהן אנו נדרשים לשבץ נתונים במבנה ולהסיק מתוכו מסקנות. נלמד לסרטט, לארגן את הנתונין ואיפה להושיב את הילה.

Order

SC

שיעור שבו נכיר את 8 השאלות הראשונות בפרק האנגלית ונרכוש כלים לפסילת תשובות.

Order

מבוא לאנגלית

שיעור שבו נכיר את פרק האנגלית ונבין כיצד צריך להתכונן לקראתו ואיך ניתן לשפר את רמת השפה שלנו בזמן הקצר שעומד לרשותנו.

Order

REST

שיעור שבו נכיר את שאלות הניסוח מחדש, או שאלות השכתוב, שבהן אנו נדרשים למצוא ניסוח חלופי למשפט באנגלית. למה מטלה כל כך פשוטה יכולה (אבל לא צריכה) לסבך אותנו? זה בדיוק מה שנלמד בשיעור

Order

RC

שיעור שבו נכיר את קטעי הקריאה המופיעים בבחינה. נלמד להתמודד עם סוגי השאלות השונים ונדבר על השיפור הנדרש מאיתנו במהלך הקורס

Order

לחץ

שיעור שבו נדבר על גורם מהותי בהצלחה שלנו (או בחוסר ההצלחה) – התמודדות עם לחצים לפני ותוך כדי הבחינה. נבין מהו לחץ, נראה שכולם חווים אותו במידה כזו אוחרת ונדבר על דרכים להפיג אותו או לצמצם אותו כך שלא יפגע ביכולות שלנו

Order

תחקור בחינה

שיעור שבו נעסוק בתחקור בחינה במהלך הלימוד וכיצד ניתן להפיק לקחים מטעויות וגם מהצלחות שלנו בזמן הלימוד לקראת הבחינה האמיתית.

Order

ניהול זמנים

אחת הבעיות העיקריות בבחינה הפסיכומטרית היא קוצר הזמן. בשיעור זה נדבר על ארגון הזמן וניהלו וכיצד למצות את היתרונות שלנו בזמן הנתון.

Order

פסיכומטרי שני

לא נעים, אבל לא נורא ולפעמים קורה. בשיעור זה נדבר על החוויה של בחינה בפעם השניה, אחרי חוסר הצלחה יחסי בבחינה הראשונה. ללמוד לבד או בקורס? שיעורים פרטיים או ללמוד באינטנרט? מאיזה חומר וכמה זמן להשקיע? אל תתלבטו – צפו בסרטון.

Order